Rakovina spôsobuje viac ako jedno zo štyroch úmrtí, čím sa stáva druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a ich počet je na vzostupe. V reakcii na rastúcu potrebu terapeutických riešení spoločnosť Servier vytvorila z onkológie jednu zo svojich najdôležitejších priorít.

Skupina sa usiluje stať renomovaným a inovatívnym hráčom v liečbe rakoviny, ktorá sa ťažko lieči a pre ktorú ešte nie sú uspokojené terapeutické potreby, ako je rakovina gastrointestinálneho traktu, hematologické malignity, rakovina pankreasu a rôzne formy rakoviny u detí.

Spoločnosť Servier sústreďuje svoje programy výskumu a vývoja v onkológii do dvoch sľubných oblastí – imunoterapia a apoptóza.

Apoptóza je prirodzená forma programovanej bunkovej smrti, ktorej strata umožňuje rakovinovým bunkám prežiť dlhšie. Terapeutický prístup spoločnosti Servier zahŕňa vývoj molekúl s cieľom obnoviť schopnosť rakovinových buniek zomrieť spôsobom apoptózy.

Imunoterapia spočíva v stimulácii imunitného systému pacienta, aby sa zlepšila jeho prirodzená schopnosť ničiť rakovinové bunky, napríklad použitím monoklonálnych a bi-špecifických protilátok, ktoré vyvolávajú cielenú reakciu proti agresii s cieľom ochrany tela. Akvizícia spoločnosti Symphogen, dánskej spoločnosti špecializovanej na monoklonálne protilátky, dopĺňa odborné znalosti spoločnosti Servier v tejto oblasti.

Kožný melanóm

Zistite viac

Adenokarcinóm pankreasu

Zistite viac

Kolorektálny karcinóm

Zistite viac

Užitočné informácie pre pacientov

Zistite viac