1. ČO JE SÚBOR COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

V týchto zásadách používame výraz “Cookies” na označenie všetkých značiek uložených a načítaných vo vašom zariadení.

2. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SÚHLASU

Ukladanie alebo čítanie určitých súborov cookie si nevyžaduje predchádzajúce získanie vášho súhlasu, buď preto, že nespracovávajú žiadne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, alebo preto, že sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie vami požadovanej služby.

Na ukladanie alebo čítanie súborov cookie, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom odseku, je potrebné získať váš predchádzajúci súhlas.

Proti ukladaniu alebo čítaniu súborov cookie, ktoré používame, môžete kedykoľvek namietať, a to buď ich odstránením zo svojich zariadení, alebo zmenou nastavení prehliadača.

3. AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Používame rôzne typy cookies, ktorých účely sú popísané nižšie.


Základné cookies

Toto sú súbory cookie potrebné pre fungovanie našej stránky / našej aplikácie. Umožňujú vám používať hlavné funkcie našej stránky / našej aplikácie (napr. Prístup k vášmu účtu). Bez týchto súborov cookie nebudete môcť správne používať našu stránku / našu aplikáciu. Toto sú súbory cookie, ktoré sa týkajú iba fungovania našej stránky / našej aplikácie. Môžete proti nim vzniesť námietku a vymazať ich prostredníctvom nastavení prehľadávača, vaše užívateľské skúsenosti však môžu byť znížené.

Týka sa to nasledujúcich súborov cookie:

Meno CookieZbierané dátaÚčelDoba uloženia
PHPSESSIDakékoľvekPoužíva sa na nadviazanie relácie používateľa a na prenos stavových údajov.Počas trvania pripojenia

Funkčné cookies

Jedná sa o cookies, ktoré umožňujú použitie na archiváciu vašich preferencií prehliadania na našej stránke / našej aplikácii ukladaním rôznych možností, ktoré ste si vybrali počas vašej poslednej návštevy. Môžeme vám ich preto znova navrhnúť, aby sme vám zjednodušili prehliadanie na našej stránke / našej aplikácii (napr. Výber verzie, ktorá sa má zobraziť, štandardná alebo optimalizovaná pre mobilné zariadenia). Môžete proti nim vzniesť námietku a vymazať ich prostredníctvom nastavení prehľadávača, vaše užívateľské skúsenosti však môžu byť znížené.

Týka sa to nasledujúcich súborov cookie:

Meno CookieZbierané dátaÚčelDoba uloženia
Tarteaucitron
Súhlas s každou službouZaznamenáva váš súhlas alebo odmietnutie pre každú reklamnú službu používanú touto stránkou.12 mesiacov
__atuvcakékoľvekPriradené k widgetu AddThis, integrované, aby umožnilo návštevníkom zdieľať obsah na sociálnych sieťach.
1 mesiac
__atuvsakékoľvekPriradené k widgetu AddThis, integrované, aby umožnilo návštevníkom zdieľať obsah na sociálnych sieťach.30min
pll_languageLast language usedRecord the last language used on this site.1deň

Analytické cookies

Jedná sa o cookies, ktoré nám hovoria o používaní a výkonnosti našej stránky / našej aplikácie a umožňujú nám zostavovať štatistické údaje o objemoch prenosu a používaní rôznych prvkov našej stránky / našej aplikácie (navštívený obsah a cesty návštevníkov), čo nám umožňuje aby boli naše služby zaujímavejšie a užívateľsky prívetivejšie (stránky alebo sekcie, ktoré sú najčastejšie konzultované, najčítanejšie články atď.).

Ak udelíte povolenie(súhlas), SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. bude ukladať cookies umožňujúce zhromažďovanie informácií nevyhnutne potrebných na účely popísané v nasledujúcej tabuľke.

Meno CookieZbierané dátaÚčelDoba uloženia
_pk_ses*
MatomoIt is used to store a unique session ID.Session
_pk_id*
MatomoIt is used to store a unique client ID.Session
Konfigurovať moje preferencie

4. COOKIES TRETÍCH STRÁN

Funkcie tohto webu uvedené nižšie využívajú služby ponúkané tretími stranami (toky Twitteru a video).

Ak dáte schválenie (súhlas), tieto tretie strany uložia cookies, ktoré vám umožnia prezerať si obsah hostený týmito tretími stranami priamo na adrese stránky alebo zdieľať náš obsah.

Prostredníctvom týchto súborov cookie budú tieto tretie strany zhromažďovať a používať vaše údaje o prehliadaní na vlastné účely v súlade s ich zásadami dôvernosti.

Pomocou panelu nastavení súborov cookie môžete udeliť alebo odvolať svoj súhlas, a to buď celkovo, alebo podľa jednotlivého účelu.

5. AKO KONFIGUROVAŤ VÁŠ PREHLIADAČ, SMARTFÓN A SOFTWAROVÉ KOMPONENTY?

Akákoľvek zmena nastavenia, ktorú vykonáte, spôsobí zmenu vášho prehliadania na našej stránke / našej aplikácii a vašich podmienok prístupu k určitým službám / funkciám vyžadujúcim použitie cookies. Môžete povoliť alebo odmietnuť nahrávanie súborov cookie do vášho zariadenia a kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak ste súhlasili so zaznamenávaním súborov cookie v softvéri vášho prehliadača, ukladajú sa do vyhradenej časti vášho zariadenia.

Ak odmietnete nahrávanie súborov cookie do vášho zariadenia alebo odstránite tie, ktoré sú v ňom zaznamenané, nebudete už môcť využívať určité funkcie, aj keď sú potrebné na prehliadanie v určitých oblastiach našej stránky / našej aplikácie. Ak je to možné, odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek dôsledky v dôsledku zhoršenej prevádzky našej stránky / našej aplikácie vyplývajúcej zo skutočnosti, že pre nás nie je možné ukladať alebo konzultovať súbory cookie potrebné pre ich fungovanie, ktoré ste vymazali alebo odmietli.

Ako nakonfigurujete váš prehliadač?

Väčšina prehľadávačov predvolene prijíma súbory cookie. Môžete sa však rozhodnúť tieto súbory cookie zablokovať alebo požiadať prehliadač, aby vás informoval, keď sa web pokúsi nainštalovať súbor cookie do vášho zariadenia.

V ponuke pomocníka vášho prehliadača nájdete informácie o konfigurácii súborov cookie podľa vašich preferencií. Odkazy na pokyny na nastavenie súborov cookie pre hlavné prehľadávače sú uvedené nižšie:

Ako nakonfigurujete svoje nastavenia súkromia vo svojom smartfóne / tablete?

Môžete sa rozhodnúť zmeniť nastavenie súkromia vášho smartfónu / tabletu.

Konfigurácia nastavení súkromia: