Rakovina pankreasu je zákerné ochorenie, ktoré sa zväčša podarí diagnostikovať, až keď je v pokročilom štádiu, čo výrazne znemožňuje úspech liečby pacienta. V súčasnosti na túto diagnózu umiera viac ako 95% pacientov1. Rakovina pankreasu je celosvetovo dvanástym najčastejším zhubným ochorením, v roku 2020 bolo diagnostikovaných 495 773 nových prípadov a pre svoju zlú prognózu patrí na 5. miesto v počte úmrtí2. Keďže incidencia tohto ochorenia stále stúpa a včasná diagnostika je na nízkej úrovni, je každy rok vyhlásený Svetový deň rakoviny pankreasu. Cieľom tejto iniciatívy je spojiť ľudí z celého sveta s úmyslom požadovať lepšie podmienky v boji proti tejto najzákernejšej rakovine1.

Čo je adenokarcinóm pankreasu?

Rakovina pankreasu je nádorové ochorenie, ktoré začína v pankrease. Jej najbežnejším typom je adenokarcinóm pankreasu, menej časté sú pankreatické neuroendokrinné nádory. Pankreas je orgán, ktorý sa v ľudskom tele nachádza za žalúdkom, u dospelého človeka je dlhý približne 15 cm a široký 5 cm.

Adenokarcinóm pankreasu začína nekontrolovateľným rastom exokrinných buniek v pankrease. Väčšina pankreasu je tvorená práve exokrinnými bunkami, ktoré tvoria exokrinné žľazy a kanály. Exokrinné žľazy produkujú pankreatické enzýmy, ktoré sa uvoľňujú do čriev a pomáhajú stráviť jedlo, najmä tuky.

Endokrinné bunky tvoria menšie percento buniek v pankrease. Tieto bunky vytvárajú dôležité hormóny ako inzulín a glukagón (pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi) a uvoľňujú ich priamo do krvi. Neuroendokrinné nádory pankreasu začínajú v endokrinných bunkách.

Ak máte diagnostikovanú rakovinu pankreasu, je veľmi dôležité vedieť, či ide o endokrinný karcinóm alebo exokrinný karcinóm, pretože majú odlišné rizikové faktory, príčiny a taktiež majú rôzne príznaky, testy na diagnostiku ochorenia a prognózu.

Rizikové faktory1,3

Rizikové faktory ovplyvňujúce vznik adenokarcinómu pankreasu môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na tie ktoré dokážeme a tie ktoré nedokážeme ovplyvniť.

Ovplyvniteľné rizikové faktory

 • Fajčenie

Fajčenie je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov pre vznik rakoviny pankreasu. Riziko vzniku rakoviny pankreasu je u fajčiarov asi dvakrát vyššie v porovnaní s tými, ktorí nikdy nefajčili. Je dokonca potvrdené, že u približne 25% prípadov rakoviny pankreasu je pôvodcom práve fajčenie cigariet. Riziko zvyšuje aj fajčenie cigár a používanie bezdymových tabakových výrobkov.

 • Nadváha

Pravdepodobnosť vzniku rakoviny pankreasu je u obéznych ľudí s BMI nad 30 približne o 20% vyššia. Prírastok hmotnosti v dospelosti a taktiež tuk v oblasti pása môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny pankreasu.

 • Cukrovka

Rakovina pankreasu je bežnejšia u ľudí s cukrovkou 2. typu. Tento typ cukrovky je stále častejší u detí a dospievajúcich, pretože sa zvyšuje miera obezity v týchto vekových skupinách. Nie je jasné, či aj ľudia s diabetom

 1. typu majú vyššie riziko.
  • Chronická pankreatitída

Chronická pankreatitída, dlhodobý zápal pankreasu, je spojená so zvýšeným rizikom rakoviny pankreasu. Chronická pankreatitída sa často pozoruje pri nadmernom pití alkoholu a fajčení.

 • Vystavenie určitým chemikáliám na pracovisku

Silné vystavenie sa určitým chemikáliám používaným v chemickom, čistiarenskom a kovospracujúcom priemysle môže zvýšiť riziko rakoviny pankreasu u ľudí.

Neovplyvniteľné rizikové faktory

 • Vek
  Riziko vzniku rakoviny pankreasu stúpa s vekom, takmer všetci pacienti sú starší ako 45 rokov.
 • Pohlavie
  U mužov je o niečo vyššia pravdepodobnosť vzniku rakoviny pankreasu ako u žien. Môže to byť čiastočne spôsobené vyšším užívaním tabaku.
 • Zdedené genetické syndrómy
  Dedičné zmeny génov (mutácie) sa môžu prenášať z rodiča na dieťa. Tieto zmeny génov môžu spôsobiť až 10% rakoviny pankreasu.

Symptómy1,3,4

Adenokarcinóm pankreasu sa vo svojich začiatkoch neprejavuje žiadnymi príznačnými symptómami. Je to tiché ochorenie, ktoré sa poväčšine prejaví až vtedy, keď je už v pokročilom štádiu.

 • Žltačka

Jedným z prvých príznakov je žltačka, ktorá je spôsobená hromadením bilirubínu (vysvetlivky) v pečeni. Za normálnych okolností je bilirubín žlčou cez žlčovod odvádzaný do čriev, kde napomáha odbúrať tuky. Ak však karcinóm pankreasu začína v hlave pankreasu, môže tlačiť na žlčovod a spôsobovať tak žltačku. Práve vďaka tomuto sa v mnohých prípadoch podarí odhaliť rakovinu pankreasu v ranom štádiu. Ak však rakovina začína v ostatných častiach pankreasu, ako je telo a chvost, netlačí na žlčovod hneď v počiatkoch ale až v momente, keď je rozšírená po celom pankrease.

 • Tmavší moč

Príznakom prítomnej žltačky býva okrem žltého sfarbenia pokožky a očí aj tmavší moč. Tmavší moč je spôsobený zvýšením hladiny bilirubínu v krvi. Zmeny stolice

Ak je žlčovod zablokovaný karcinómom pankreasu, stolica môže byť svetlá alebo sivá, pretože neobsahuje bilirubín, ktorý jej dodáva hnedú farbu. Ak sa žlčové a pankreatické enzýmy nedostanú do čriev, aby pomohli odbúravať tuky, môže sa tiež stať, že stolica bude mastná a môže plávať na toalete.

 • Bolesť brucha alebo chrbta

Bolesť brucha alebo chrbta je pri rakovine pankreasu častá. Karcinómy, ktoré sa začínajú v tele alebo na chvoste pankreasu, môžu byť pomerne veľké a začnú tlačiť na ďalšie orgány v okolí, čo spôsobuje bolesť. Rakovina sa môže rozšíriť aj do nervov obklopujúcich pankreas, čo často spôsobuje bolesti chrbta.

 • Chudnutie a nechutenstvo

Neúmyselné chudnutie je veľmi časté u ľudí s rakovinou pankreasu. Títo ľudia majú často malú alebo žiadnu chuť do jedla.

 • Nevoľnosť a zvracanie

Ak karcinóm pankreasu tlačí na vzdialený koniec žalúdka, môže ho čiastočne zablokovať a sťažiť priechod potravy. To môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a bolesť, ktoré sa po jedle zhoršujú.

 • Zväčšenie žlčníka alebo pečene

Ak karcióm pankreasu blokuje žlčovod, môže sa žlč hromadiť v žlčníku, čím sa zväčšuje.

Niekedy to lekár môže nahmatať ako veľkú hrčku pod pravou časťou hrudného koša. Je to vidieť aj na zobrazovacích testoch. Rakovina pankreasu môže tiež spôsobiť zväčšenie pečene, najmä ak sa rakovina rozšírila aj tam.

Diagnostika1

Adenokarcinóm pankreasu sa v počiatočných štádiách neprejavuje žiadnymi konkrétnymi príznakmi. V momente, keď sa objavia príznaky sa síce diagnózu podarí určiť takmer hneď, no choroba je už väčšinou v pokročilejšom štádiu. Spoľahlivý skríningový test, ktorý by tejto situácii predchádzal a zabezpečil by správnu a včasnú diagnostiku ochorenia, momentálne nie je k dispozícii.

 • Anamnéza pacienta

Prvým krokom v diagnostike rakoviny pankreasu je anamnéza pacienta, kde sa všeobecný lekár pýta na jednotlivé symptómy, životosprávu či výskyt ochorenia v rodine.

 • Fyzikálne vyšetrenie

Pri fyzikálnom vyšetrení pacienta lekár hmatom prechádza oblasť brucha a uzlín, zároveň sleduje žltnutie pokožky, očí a sleduje prípadnú nechcenú stratu hmotnosti.

 • Laboratórne testy

Laboratórne testy umožňujú pdhaliť rôzne abnormality, ako napríklad zablokovanie prúdenia žlče.

 • Zobrazovacie metódy Medzi zobrazovacie metódy, ktoré

napomáhajú diagnostikovať karcinóm pankreasu patrí ultrazvuk, magnetická rezonancia, počítačová tomografia – CT, pozitrónová emisná tomografia (PET scan) a endoskopická ultrasonografia.

 • Biopsia

Pre definitívne potvrdenie diagnózy pacient podstúpi biopsiu. Odber vzorky sa vykonáva ihlou pri endoskopickom vyšetrení alebo pri laparoskopickom chirurgickom zákroku.

Liečba1

Liečba rakoviny pankreasu závisí od štádia, v ktorom bolo ochorenie diagnostikované.

 • Liečba operovateľného karcinómu
  Ak to štádium ochorenia dovolí, prvým krokom v liečbe je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni karcinóm, časť alebo celý pankreas, v závislosti od rozšírenia ochorenia. Chirurgický zákrok sa obyčajne kombinuje s rádioterapiou a/alebo chemoterapiou, ktorá môže byť pacientovi nasadená ešte pred alebo po samotnom zákroku.
 • Liečba lokálne pokročilého karcinómu
  V prípade, že je pacientovi diagnostikovaný lokálne pokročilý karcinóm, už nie je možný chirurgický zákrok. Pacientovi je nasadená chemoterapia, prípadne rádioterapia s cieľom predĺžiť život.
 • Liečba metastatického karcinómu
  Pri liečbe metastatického karcinómu pankreasu je chirurgický zákrok vykonávaný s cieľom uľaviť pacientovi od príznakov ochorenia.

Rovnako sa na zmiernenie príznakov môže využiť aj rádioterapia. Ďalej sa v liečbe tohto ochorenia využíva kombinácia chemoterapeutík, cielená liečba a nanočasticové technológie.

Prevencia

V súčasnosti nie je popísaná zaručená forma prevencie adenokarcinómu pankreasu. Avšak, niektoré rizikové faktory môžeme kontrolovať, obmedziť ich a tak prirodzene znížiť riziko.

Viac info na: www.nierakovine.sk

Príbeh