Servier Slovensko spol. s.r.o.

Bottova 2A, 811 09 Bratislava

Tel: +421 2 5920 4111

Tel. mimo pracovných hodín: +421 905 905 104

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?

  Hlásenie nežiaduceho účinku

  V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že Vaše komentáre by mali byť vecné (bez prehnaných alebo urážlivých poznámok). Nezdieľajte žiadne údaje, ktoré sú považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, členstvo v odborových zväzoch, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života, priestupkov, rozsudkov, príkazov na zadržanie.

  Záväzkom Skupiny Servier je neustále zabezpečovanie kvality našich liekov a sledovanie vedľajších účinkov, či rizík pre bezpečnosť pacientov, ako napríklad nesprávne použitie lieku, medikačné chyby a použitie mimo schválených informácií o lieku. Ak si myslíte, že môže mať Váš zdravotný problém súvis s liekom spoločnosti Servier alebo akýmkoľvek iným produktom spoločnosti Servier, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a nahlásiť nám to vyplnením nižšie uvedeného formulára. Prípadne nás kontaktujte na našom 24-hodinovom čísle: Lokálne: +421 905 905 104

  * Povinné políčka

   Položte lekársku alebo vedeckú otázku

   V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že Vaše komentáre by mali byť vecné (bez prehnaných alebo urážlivých poznámok). Nezdieľajte žiadne údaje, ktoré sú považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, členstvo v odborových zväzoch, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života, priestupkov, rozsudkov, príkazov na zadržanie.

   * Povinné políčka

    Nahláste podozrenie z falšovania

    V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že Vaše komentáre by mali byť vecné (bez prehnaných alebo urážlivých poznámok). Nezdieľajte žiadne údaje, ktoré sú považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, členstvo v odborových zväzoch, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života, priestupkov, rozsudkov, príkazov na zadržanie.

    * Povinné políčka

     Nahláste efekt kvality

     V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že Vaše komentáre by mali byť vecné (bez prehnaných alebo urážlivých poznámok). Nezdieľajte žiadne údaje, ktoré sú považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, členstvo v odborových zväzoch, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života, priestupkov, rozsudkov, príkazov na zadržanie.

     * Povinné políčka

      Iné predmety

      V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že Vaše komentáre by mali byť vecné (bez prehnaných alebo urážlivých poznámok). Nezdieľajte žiadne údaje, ktoré sú považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, členstvo v odborových zväzoch, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života, priestupkov, rozsudkov, príkazov na zadržanie.

      * Povinné políčka