Od zamestnancov očakávame:

  • Tímovú prácu, vzájomnú pomoc
  • Byť proaktívny, iniciatívny, zdieľať nápady
  • Snaha prispieť k terapeutickému pokroku, zameranie na pacienta, inovácie, schopnosť ísť vpred a neustále sa rozvíjať

#WeAreServier

Pripojiť sa k spoločnosti Servier znamená zúčastniť sa

zmysluplných projektov slúžiacich potrebám pacientov,

rozvíjať sa v tímoch s uznávanými hodnotami a

vedeckou vyspelosťou.

Čo je najväčšou HR výzvou?

Vzájomná pomoc, prispôsobivosť a rešpekt. Musíme byť schopní nielen rozpoznať tieto mäkké zručnosti (soft skills), ale ich aj rozvíjať, aby sme sa posilnili ako celok. Hľadanie talentov je ďalšia dôležitá výzva. Najmä v onkológii, biotechnológiách, digitálnych technológiách a projektovom manažmente. Zručnosti v týchto oblastiach sú v našom sektore veľmi žiadané.

Kontakt

    V tomto kontaktnom formulári môžete voľne vyplniť informácie. Pripomíname, že musíte napísať objektívne komentáre (nikdy nie prehnané alebo urážlivé poznámky). Nezdieľajte žiadne údaje považované za citlivé z hľadiska ochrany súkromia, napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské údaje, členstvo v odboroch, údaje týkajúce sa sexuálneho života, priestupok, trest, príkaz na zadržanie.

    * Povinné políčka