Servier je globálna farmaceutická spoločnosť spravovaná nadáciou

Spoločnosť Servier sa opiera o solídne geografické zastúpenie a príjmy vo výške 4,9 miliárd EUR v roku2021/ 2022 dosiahnuté v 150 krajinách, Servier zamestnáva po celom svete 21 400 ľudí. Servier je nezávislá spoločnosť, ktorá každý rok investuje viac ako 20% zo svojich výnosov originálnych liekov do výskumu a vývoja. S cieľom urýchliť terapeutické inovácie v prospech pacientov sa spoločnosť Servier zaviazala k otvorenej a kooperatívnej inovácii s akademickými partnermi, farmaceutickými spoločnosťami a biotechnologickými spoločnosťami. Integruje tiež názor pacienta do centra svojich aktivít.

Ambíciou spoločnosti Servier, ktorá je lídrom v kardiológii, je stať sa uznávaným a inovatívnym hráčom v onkológii. Náš rast je založený na trvalom odhodlaní venovať sa kardiovaskulárnym a metabolickým chorobám, onkológii a imuno-zápalovým a neurodegeneratívnym ochoreniam. Na podporu prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých ponúka spoločnosť Servier tiež celý rad kvalitných generických liekov pokrývajúcich väčšinu terapeutických oblastí.

Základ pre naše aktivity

Inšpiruje nás naše poslanie, riadime sa našimi hodnotami a riadime sa našou víziou. Toto sú naše hlavné piliere a naša identita. Po celom svete zamestnanci spoločnosti Servier sú oddaní terapeutickému pokroku, ktorý slúži potrebám pacientov. Deň čo deň s nadšením pracujú na starostlivosti o pacientov a záchrane životov.

Naše poslanie

Sme oddaní terapeutickému pokroku, ktorý bude slúžiť potrebám pacientov s pomocou zdravotníckych pracovníkov. Snažíme sa poskytnúť budúcim generáciám svet, v ktorom je kvalitná zdravotná starostlivosť dostupná a prístupná všetkým.

Naša vízia

Dajte pacientov a inovácie do centra všetkých našich aktivít.
Podporovať naše individuálne a tímové nasadenie, hnacou silou spoločnosti Servier je naša nezávislosť a schopnosť dlhodobých investícií.
Sme spoločnosťou s globálnym dosahom.

Prostredníctvom našich aktivít prispievame k tomu, aby sme odovzdali budúcim generáciám svet, ktorý dokáže zabezpečiť prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým.

Objavte naše 4 hodnoty

Odvaha inovovať
Zaväzujeme sa poskytovať inovatívne terapeutické riešenia. Vedení priekopníckym duchom máme odvahu, snažíme sa , dosahujeme výsledky spoločne

Rastieme spoločne
Každá príležitosť spolupracovať prispieva k spoločnému dobru. Nech sme ktokoľvek, nech sme kdekoľvek, rastieme a rozvíjame sa vďaka spolupráci, ktorá vychádza zo skúseností a príspevkov každého.

Záleží nám
Pripravujeme sa na budúcnosť tým, že ľudské a environmentálne aspekty sú pre nás dôležité. Záleží nám na zdraví a osobnom naplnení všetkých.

Neustály rozvoj spoločnosti Servier je rozhodujúci. Nech čelíme akejkoľvek výzve, dodržíme svoje sľuby.

Komplexná ponuka zdravotnej starostlivosti

Spoločnosť Servier sa sústreďuje na pacienta a spoluprácu s ním, od výskumu až po poskytovanie inovatívnych terapeutických riešení.

100 miliónov pacientov je liečených každý deň celosvetovo liekmi našej spoločnosti.

Široká škála originálnych liekov Servier

Kvalitné generické lieky

Digitálna technológia pre zdravotníctvo zajtrajška

SMEROM K NOVÉMU R&D MODELU NA ZRÝCHLENIE INOVÁCIÍ

Náš R&D (výskum a vývoj) model sa neustále vyvíja, aby urýchlil dodávky liekov, ktoré zodpovedajú skutočným potrebám pacientov. Založenie výskumného ústavu Servier Paris Saclay Research je dokonalou ilustráciou našej túžby pokračovať v otvorenejšom, svižnejšom a produktívnejšom výskume v oblasti služieb pacientom.

Na objavovanie nových liečebných postupov, ktoré zlepšujú život pacientov, spoločnosť Servier investuje v priemere 20% zo svojich tržieb z predaja (okrem generických liekov) v R&D. Spoločnosť zameriava svoje výskumné a vývojové úsilie na päť terapeutických oblastí, v ktorých sú nevyhnutné potreby. Spoločnosť Servier má v úmysle venovať 50% svojho globálneho R&D rozpočtu na výskum a vývoj liečby rakoviny.

* Obchodná značka

onkológia
neurológia
kardiológia
imuno-zápalové ochorenia

Výskumný ústav Servier Paris-Saclay

Dôležitý krok v dosahovaní otvorenejšieho, dynamickejšieho a produktívnejšieho výskumu, ktorý slúži pacientom

  • 45 000 m2 výskumných zariadení
  • Start-up inkubátor
  • Investícia vo výške 350 miliónov EUR
  • Servier je jedinou nezávislou medzinárodnou farmaceutickou spoločnosťou

Dlhodobý a personalizovaný vzťah

Rozsah a zložitosť vedeckého skúmania si dnes vyžaduje otvorenú a kooperatívnu sieť medzi všetkými zainteresovanými stranami vo výskume. Preto neustále aktívne hľadáme výskumné partnerstvá s akademickými organizáciami, ako aj s inými farmaceutickými spoločnosťami a biotechnologickými spoločnosťami. Vybrať si partnerstvo s nami znamená dlhodobé investície prostredníctvom našej nadačnej štruktúry. Znamená to zvoliť si vedeckú a lekársku špičku s našimi najlepšími vedcami a rozsiahlou sieťou klinických expertov. Každé partnerstvo je jedinečné a vytvára personalizovaný vzťah.

Silná priemyselná sieť

Servier má výrobnú sieť 16 závodov po celom svete. Tento integrovaný výrobný model umožňuje kontrolovať všetky fázy životného cyklu liekov, zaručuje stálu úroveň kvality a zabezpečuje flexibilné výrobné kapacity.

Pozitívny vplyv na spoločnosť

Spoločnosť Servier prijala proaktívny prístup k sociálnej zodpovednosti firiem (CSR). Tento prístup je štruktúrovaný okolo 4 záväzkov v oblasti CSR, ktoré spájajú 17 priorít identifikovaných pomocou štandardov ISO 26000 a rozhovorov so zainteresovanými stranami.
Charitatívny fond Mécénat Servier od roku 2016 podporuje iniciatívy všeobecného záujmu vo Francúzsku i v zahraničí v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a komunitného života. Viac informácií : https://volunteer.servier.com/en/