Ischemická choroba srdca (ICHS)

Ischemická choroba srdca je najčastejšie ochorenie srdca, ktoré je spôsobené nedostatočným prekrvením srdcového svalu (myokardu) najčastejšie v dôsledku zúženia alebo úplného upchania koronárnych tepien. Následkom toho dochádza ku srdcovej ischémii (nedokrveniu), čím nastáva nedostatočný prívod kyslíka a živín do postihnutej časti myokardu, čo je manifestované rôznymi klinickými prejavmi. Najčastejšími formami ICHS sú angína pektoris (bolesť na hrudi) a infarkt myokardu.

ICHS je najčastejšou príčinou úmrtí vo svete ako aj na Slovensku.

Angína pektoris (AP)

Angína pektoris je jednou z foriem ischemickej choroby srdca. Je to ochorenie, pri ktorom do srdca nepriteká dostatočné množstvo krvi a srdce potom nie je dostatočne zásobené kyslíkom. Tento nedostatok sa prejaví najčastejšie ako ostrá bolesť za hrudnou kosťou. Bolesť môže vystreľovať do ľavej ruky, chrbta, krku, čeľuste či do žalúdka. Vzniká často pri námahe alebo psychickom strese, v pokoji a po užití liekov mizne.

Najčastejšou príčinou angíny pektoris je ateroskleróza (kôrnatenie tepien srdca), pri ktorej sa v stenách tepien usadzuje tuk s obsahom cholesterolu a vznikajú aterosklerotické plaky. Usadeniny sa môžu postupne zväčšovať a zužovať srdcové cievy, dochádza k zníženému prítoku krvi do srdca, ktorý sa prejavuje záchvatmi AP. Angína pektoris sa môže vyskytovať aj u pacientov bez závažného zúženia srdcových ciev (chlopňové chyby, kardiomyopatia) alebo môže byť spôsobená spazmami koronárnej artérie.

Infarkt myokardu (IM)

Infarkt myokardu je stav, pri ktorom dochádza k ložiskovej nekróze (odumretiu) časti srdcového svalu v dôsledku nedostatku prítoku krvi a kyslíka. Nedostatok je spôsobený celkovým uzavretím alebo extrémnym zúžením srdcovej tepny. Prevažná väčšina IM je zapríčinená vznikom krvnej zrazeniny (trombu) v koronárnych artériách, ako dôsledku aterosklerózy.