Čo je to depresia

Depresia patrí medzi najčastejšie závažné psychické poruchy. Nie je to len slabosť, nedostatok vôle alebo sebadisciplíny. Vedie k dlhodobým pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania, radosti, energie aj vôle. Ženy depresiou trpia dvakrát častejšie ako muži. Súvisí to najmä s hormonálnymi zmenami (menštruácia, gravidita, popôrodná depresia, menopauza). U mužov ostáva častejšie nezistená, keďže si ťažšie pripúšťajú prítomnosť tohto ochorenia.

Depresia predstavuje nielen dôležitý medicínsky, ale aj spoločenský a ekonomický problém. Ide o jedno z najčastejších psychických ochorení (jednou z foriem depresívnej poruchy zažije v priebehu života takmer 15 % ľudí celosvetovo), ktoré prináša chorému mimoriadne psychické utrpenie a má tendenciu vracať sa či prebiehať chronicky (a to až u 13 % pacientov).

Depresia je ale liečiteľné ochorenie. Predpokladom je včasná diagnostika a vhodne zvolená liečba. Bez skorej diagnostiky a adekvátnej liečby môžu príznaky trvať aj roky. Čím skôr sa liečba začne, tým skôr depresia odznie a postihnutý sa vráti späť ku každodenným činnostiam. Neliečená depresia vedie k strate výkonnosti, k izolácii, k strate radosti zo života a výrazne zhoršuje celkový zdravotný stav.

Od bežného smútku alebo rozladenosti sa depresia líši najmä tým, že:

– Je intenzívnejšia a hlbšia ako smútok
– Trvá dlhšie obdobie (viac ako 2 týždne)
– Nepriaznivo ovplyvňuje celkovú výkonnosť a každodennú rutinu

Môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu alebo ako neadekvátne vyústenie dlhotrvajúceho smútku. 

Depresia je ochorenie. To však neznamená, že v depresii je človek „nenormálny“ alebo „bláznivý“. Je bez síl, energie, má smutnú náladu a vyčíta si to. Nemôže fungovať v každodenných záležitostiach. Nesústredí sa. Nedokáže sa radovať z vecí, ktoré ho predtým tešili. Cíti prázdno v duši a nepochopenie okolia.

Typické príznaky depresie

Hlavným príznakom depresie je porucha správania alebo výrazné zníženie radosti/záujmu o aktivity, ktoré máme bežne radi. Okrem nálady je postihnuté aj myslenie, správanie sa a niektoré telesné funkcie. Medzi typické príznaky depresie patria:

– Pretrvávajúca smutná, úzkostlivá alebo „prázdna“ nálada
– Negatívny pohľad na seba a sebapodceňovanie
– Pocity beznádeje, pesimizmu alebo bezmocnosti
– Sebaobviňovanie a strata zmyslu života
– Strata záujmu a radosti
– Nespavosť, predčasné ranné prebúdzanie sa, alebo naopak nadmerná ospalosť a spavosť aj počas dňa
– Strata chuti do jedla, výrazné zníženie váhy, alebo naopak prejedanie sa a priberanie hmotnosti
– Pokles energie, únava, malátnosť (jednoduché činnosti si vyžadujú nadmernú námahu)
– Nezáujem o sexuálny život
– Nadmerné polihovanie alebo posedávanie, neschopnosť prinútiť sa k činnosti, odkladanie činnosti
– Nespokojnosť, nervozita, nadmerná podráždenosť
– Obtiaže so sústredením sa, zapamätaním si, rozpamätávaním sa, s pamäťou vôbec (našťastie prechodné), tiež problémy s rozhodovaním sa
– Pretrvávajúce telesné príznaky ako bolesť hlavy, poruchy trávenia, zápcha, dlhodobé bolesti
– Ťažoba na hrudi, stuhnutosť alebo ochabnutosť svalstva, rýchla únava
– Nadmerné obavy a starosti, časté pocity napätia, robenie si starostí z maličkostí

– Myšlienky na smrť alebo samovraždu, pokus o samovraždu

Typy depresie:

  • Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.
  • Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.
  • Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.
  • Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, neurotická depresia a pod.

Liečba depresie

Čo sa deje počas depresie v mozgu

Epizóda depresívnej nálady je spojená s nedostatkom serotonínu alebo noradrenalínu v nervových zakončeniach (synapsiách) v mozgu. Antidepresíva zvyšujú postupne dostupnosť týchto látok, a tým pomáhajú normalizovať psychický stav pacienta.

Ako sa depresia lieči

Najdôležitejšie pre liečbu depresie a predchádzanie jej zhoršovaniu je užívanie antidepresív. Predpisuje ich lekár, prevažne psychiater, po dôkladnom vyšetrení zdravotného stavu pacienta. Pri ľahších formách môže pomôcť samotná psychoterapia. Optimálna je však kombinácia antidepresív a psychoterapie.

Antidepresíva

Antidepresíva pôsobia cestou ovplyvňovania určitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky si telo vytvára samo a nazývame ich neurotransmitery. Neurotransmitery prenášajú signály medzi bunkami v mozgu. Antidepresíva regulujú neurotransmitery, ktoré zodpovedajú za náladu, spánok, koncentráciu, schopnosť učenia a chuť na jedlo. Vzhľadom na to, že priamo chýbajúce neurotransmitery nedodávajú, ale regulujú ich porušenú rovnováhu, ich efekt nie je okamžitý, ale spravidla sa plne objaví po 2-3 týždňoch podávania. Preto stojí za to pokračovať v liečbe aj v prípade, že nedošlo k okamžitému zlepšeniu depresívnych príznakov. Väčšina novších antidepresív na trhu sú nielen účinné, ale aj bezpečné. Nie je dôvod na obavy. Aby sa však predišlo vzniku nežiadúcich účinkov, je dôležité, aby pacient informoval lekára o ochoreniach, ktoré prekonal alebo sa na ne v súčasnosti lieči.

Psychoterapia

Samotná psychoterapia môže pomôcť len pri ľahších formách depresie. Pri ťažkej depresii nestačí. V kombinácii s liekmi však zvyšuje ich účinnosť. Psychoterapia pomáha hlbšie porozumieť, čo sa s človekom v depresii deje. Učí, akým spôsobom zaobchádzať s príznakmi a s problémami v živote a trénuje schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti brániť rozvoju novej epizódy. Psychoterapeutický prístup poskytuje bezpečný priestor, v ktorom sa chorý môže prejaviť a vyjadriť, čo ho trápi. Psychoterapeutickú pomoc môže poskytnúť odborník vzdelaný v niektorom zo špeciálnych psychoterapeutických výcvikov. Môže ísť nie len o psychológa alebo psychiatra, ale aj lekára, či liečebného pedagóga.

Ako predísť ďalšej epizóde depresie

Užívať liečbu

Je veľmi dôležité neprerušiť liečbu antidepresívami predčasne. Môže to spôsobiť rýchly návrat príznakov depresie a zhoršenie stavu. Preto liečba pokračuje ešte nejaký čas po vymiznutí príznakov. Podávanie liekov by malo pokračovať aspoň 6-9 mesiacov po dosiahnutí úľavy. Ak sa jedná o opakovanú depresiu, je vhodné predĺžiť podávanie antidepresív na dobu dvoch rokov, pri troch a viacerých epizódach na päť rokov. V niektorých prípadoch je vhodné užívať antidepresíva celý život.

Minimalizovať mieru stresu

Stres hrá veľkú úlohu pri vzniku, tak aj pri udržiavaní depresie. Preto je dôležité naučiť sa stresu predchádzať.

Zachovať pravidelnosť a rytmus pri každodenných činnostiach

– Kľudné rodinné rituály (spoločné stolovanie, výlety a pod.)
– Láskyplné vzťahy v užšej aj širšej rodine
– Dostatok priateľov
– Korektné vzťahy na pracovisku
– Plánovanie aktivít
– Určovanie priorít
– Pravidelný oddych (aktívny aj pasívny)
– Pravidelné ranné vstávanie s krátkym cvičením a vlažnou sprchou
– Dostatok príjemných zážitkov
– Dostatok pravidelného pohybu
– Asertivita/ vedieť pri nápore povedať „nie“
– Vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu, ponáhľaniu sa
– Čas na koníčky a záľuby
– Navštevovanie kultúrnych podujatí

Depresia sa dá liečiť!

Ak si myslíte, že máte depresiu, nečakajte a čím skôr vyhľadajte odbornú pomoc alebo kontaktujte niektorú z nasledujúcich anonymných liniek pomoci, kde Vám radi poradia:

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

IPčko: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111