Pravidelne sa od roku 2014 zapájame do MOVEMBRA počas novembra, ktorý je známy ako mesiac boja proti rakovine prostaty. Počas tohto obdobia si naši kolegovia nielen nechajú narásť fúzy alebo bradu, ale každoročne organizujeme zbierku peňazí, ktorá potom ide na pomoc rodinám, ktoré to potrebujú. Ochorenie rodinného príslušníka, nech je to akákoľvek choroba, vždy so sebou prináša okrem strachu o blízkych, veľakrát aj stratu príjmu, či potrebu financovať niektoré liečebné procedúry. Do zbierky sa zapoja všetci zamestnanci a tú istú sumu, ktorú vyzbierame od našich ľudí, navýši o rovnakú sumu aj naša spoločnosť. Príbehy rodín, prípadne podporu občianskych združení, vždy nominujú naši zamestnanci a oni aj hlasujú o tom, ktorý príbeh podporíme. Tento rok sme pomohli 2 rodinám Tamarky a Daniela.