Spoločnosť Servier Slovensko bola v marci 2023 ocenená medzinárodným označením Best Employer 2023 s ukazovateľom angažovanosti 97% a účasťou 99%. Poskytovateľom označenia, spoločnosťou Kincentric, sú organizácie hodnotené na základe štyroch výskumom podložených prvkov, ktoré sú kritické pre dosiahnutie postavenia Najlepšieho zamestnávateľa: vysoká angažovanosť zamestnancov, agilita, zapojenie vedenia a zameranie na talenty.

Pýšime sa týmto výrazným uznaním zo strany našich zamestnancov, ktorí jasne ocenili spôsob, akým sme pracovali na zlepšení angažovanosti, posilňovaní ich právomocí, počúvaní ich hlasu a názorov a jednoducho potvrdili, že nám na našich zamestnancoch záleží. Zvláštne poďakovanie patrí našim talentovaným a vysokej miery angažovaným slovenským tímom!

Toto už je druhýkrát, čo Servier Slovensko získal toto označenie.