Vybrali sme sa ako skupina dobrovoľníkov upraviť park v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb