V roku 2019-2020 sme sa zapojili do projektu na výsadbu 10.000 stromov v Bratislave