V roku 2022 SERVIER SLOVENSKO, spol. s r. o. oslavuje 25. rokov od založenia slovenskej pobočky (naše lieky však už boli dostupné pre slovenských pacientov skôr od roku 1994 prostredníctvom českej pobočky). Sme hrdí na to, že patríme medzi TOP 10 farmaceutických spoločností na Slovensku a sme lídrom na kardiovaskulárnom trhu. Vďaka našim kvalitným liekom, odbornej edukácii zdravotných pracovníkov a vďaka vysokému nasadeniu našich zamestnancov sa nám darí neustále napĺňať naše poslanie. Sme oddaní terapeutickému pokroku pre potreby pacientov.

Ďakujeme Vám za dôveru!