Antibiotiká – lieky spomaľujúce alebo ničiace rast baktérií

Antimykotiká – lieky používané v liečbe a prevencii mykóz, teda infekcií spôsobených hubami

(kvasinky aj plesne)

Bilirubín – látka žltej farby, ktorá vzniká v krvi rozpadom červených krviniek. Bilirubín sa z krvi dostáva do pečene a žlčníka, odtiaľ je spolu so žlčou vylúčený do tenkého čreva, kde napomáha tráveniu. Z tela je vylúčený stolicou.

Biopsia – lekársky      zákrok,       pri       ktorom       sa       odoberá       vzorka       tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Cieľom biopsie je stanoviť diagnózu a určiť rozsah daného ochorenia.

Hematológ – lekár, ktorý sa zaoberá fyziologickými funkciami a ochoreniami krvi

Hematopatológ – lekár, ktorý sa špecializuje na choroby krvotvorného systému

Histologický nález – výsledok histologického vyšetrenia, pri ktorom je pod mikroskopom posudzovaná vzorka určitého tkaniva. Pri nádorovom ochorení sa pomocou histologického vyšetrenia dá zistiť, či ide o nezhubné alebo zhubné ochorenie a aká je vážnosť daného ochorenia.

Kostná dreň – výplň dutiny kostí, orgán krvotvorby

Laparoskopia – operačná metóda využívaná v oblasti brušnej chirurgie, urológie a gynekológie, pri ktorej sa pod kontrolou kamery vykonávajú operácie orgánov brušnej dutiny.

Mediastinoskopia – postup používaný na vyšetrenie priestoru za hrudnou kosťou uprostred hrudníka medzi pľúcami

Metotrexát – liečivo, ktoré bráni rastu rakovinových buniek a spôsobuje ich smrť

Patológ – lekár, ktorý skúma poškodené tkanivá a orgány a hodnotí vzťah tohto poškodenia k príznakom choroby, ktorá je pozorovaná u pacienta. Zaoberá sa príčinou ochorenia, mechanizmom, morfologickými zmenami buniek a orgánov a vplyvom týchto zmien na funkciu jednotlivých orgánov.

Prevalencia – termín, ktorý v súvislosti s ochorením udáva výskyt určitého ochorenia na 100 alebo 1000 ľudí v konkrétnom mieste a čase

Zárodočné bunky leukocytov – bunky, ktorých malé množstvo je po celý život človeka udržované v kostnej dreni. Pod vplyvom rôznych faktorov sa tieto bunky špecializujú na leukocyty, tzv. biele krvinky.

ONI-14-2021-OTH