Depresia

Čo je to depresia                                                                                                                                                                                                                                                                              Bezpečnosť liekov: Valdoxan

Depresia je ochorenie celého organizmu. Nie je to teda slabosť, nedostatok vôle alebo sebadisciplíny. Vedie k pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania radosti, energie aj vôle.                                                                                   

Od bežného smútku alebo rozladenosti sa depresia líši najmä tým, že:

- Je intenzívnejšia a hlbšia ako smútok
- Trvá dlhšie
- Nepriaznivo ovplyvňuje našu výkonnosť

Depresia je choroba. To však neznamená, že v depresii je človek „nenormálny“ alebo „bláznivý“. Je však bez síl, energie, má smutnú náladu a vyčíta si to. Nemôže fungovať v každodenných záležitostiach. Nesústredí sa. Nedokáže sa radovať z vecí, ktoré ho predtým tešili. Cíti prázdno v duši.

Depresia je jedným z najčastejších problémov, ktoré ľudia v živote zažijú. U každého piateho človeka sa aspoň 1-krát za život objaví klinicky významná depresia. Každoročne ochorie na depresiu 5% obyvateľstva nezávisle na veku. Ženy ochorejú 2-krát častejšie ako muži.

Depresia je liečiteľné ochorenie. Liečba pomáha väčšine postihnutých. Bez liečby môžu príznaky trvať aj roky. Čím skôr sa liečba začne, tým skôr depresia odznie. Neliečená vedie k strate výkonnosti, k izolácii, k strate radosti zo života a výrazne zhoršuje celkový zdravotný stav, znižuje obranyschopnosť organizmu.

Typické príznaky depresie

Hlavným príznakom depresie je porucha nálady. A však okrem nálady je postihnuté aj myslenie, chovanie a niektoré telesné funkcie. Medzi typické príznaky depresie patria:

- Pretrvávajúca smutná, úzkostlivá alebo „prázdna“ nálada
- Negatívny pohľad na seba a seba podceňovanie
- Pocity beznádeje, pesimizmu alebo bezmocnosti
- Seba obviňovanie a strata zmyslu života
- Strata záujmu a radosti
- Nespavosť, predčasné ranné prebúdzanie sa, alebo naopak nadmerná ospalosť a spavosť aj v priebehu dňa
- Strata chuti do jedla, výrazné zníženie váhy, alebo naopak prejedanie sa a priberanie hmotnosti
- Pokles energie, únava, malátnosť (jednoduché činnosti si vyžadujú nadmernú námahu)
- Nezáujem o sexuálny život
- Nadmerné polihovanie alebo posedávanie, neschopnosť prinútiť sa k činnosti, odkladanie činnosti
- Myšlienky na smrť alebo samovraždu, pokus o samovraždu
- Nespokojnosť, nervozita, nadmerná podráždenosť
- Obtiaže so sústredením sa, zapamätaním si rozpamätávaním sa s pamäťou vôbec (našťastie prechodné) problémy s rozhodovaním
- Pretrvávajúce telesné príznaky ako bolesť hlavy, poruchy trávenia, zápcha, dlhodobé bolesti
- Ťažoba na hrudi, stuhnutosť alebo ochabnutosť svalstva, rýchla únava
- Nadmerné obavy a starosti, časté pocity napätia, robenie si starostí z maličkostí

 

Liečba depresie

Čo sa deje počas depresie v mozgu

Epizóda depresívnej nálady je spojená s nedostatkom serotonínu alebo noradrenalínu v nervových zakončeniach (synapsiách) v mozgu. Antidepresíva zvyšujú postupne dostupnosť týchto látok a tým pomáhajú normalizovať

Ako sa depresia lieči

Najdôležitejšou pre liečbu depresie a jej predchádzanie je užívanie antidepresív. Pri ľahších formách môže dostatočne pomôcť samotná psychoterapia. Optimálna je však kombinácia antidepresív a psychoterapie.

Antidepresíva

Antidepresíva pomáhajú vytvoriť neurohumorálnu rovnováhu na tých neurónoch v mozgu, kde je pri depresii nedostatok mediátorov. Vzhľadom na to, že priamo chýbajúce neurotransmitery nedodávajú, ale regulujú ich porušenú rovnováhu, ich efekt nie je okamžitý, ale spravidla sa objaví po 3-4 týždňoch podávania.

Psychoterapia

Samotná psychoterapia môže pomôcť len pri ľahších formách depresie. Pri ťažkej depresii nestačí. V kombinácii s liekmi však zvyšuje ich účinnosť. Psychoterapia pomáha hlbšie porozumieť, čo sa s človekom v depresii deje. Učí, akým spôsobom zaobchádzať s príznakmi a s problémami v živote a trénuje schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti brániť rozvoju novej epizódy. Psychoterapeutický prístup poskytuje bezpečný priestor, v ktorom sa chorý môže prejaviť a vyjadriť čo ho trápi.

Ako predísť ďalšej epizóde depresie

Užívanie liekov

Je veľmi dôležité neprerušiť liečbu antidepresívami predčasne. Môže to spôsobiť rýchly návrat príznakov depresie. Preto liečba pokračuje ešte nejaký čas po vymiznutí príznakov. Podávanie liekov by malo pokračovať aspoň 6-9 mesiacov po dosiahnutí úľavy. Ak sa jedná o opakovanú depresiu, je vhodné predĺžiť podávanie antidepresív na dobu dvoch rokov, pri troch a viacerých epizódach na päť rokov. V niektorých prípadoch je vhodné užívať antidepresíva celý život.

Znižovanie stresu

Stres hrá veľkú úlohu pri vzniku, tak aj pri udržiavaní depresie. Preto je dôležité naučiť sa stresu predchádzať.

Pritom môže pomôcť:

Pravidelnosť a rytmus pri denných činnostiach

- Kľudné rodinné rituály (spoločné stolovanie, výlety a pod.)
- Láskyplné vzťahy v užšej aj širšej rodine
- Dostatok priateľov
- Korektné vzťahy na pracovisku
- Plánovanie aktivít
- Určovanie priorít
- Pravidelný oddych (aktívny aj pasívny)
- Pravidelné ranné vstávanie s krátkym cvičením a vlažnou sprchou
- Dostatok príjemných zážitkov
- Dostatok pravidelného pohybu
- Asertivita
- Vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu, ponáhľaniu sa
- Čas na koníčky a záľuby
- Navštevovanie kultúrnych podujatí