Servier a prostredie - Voda

Súlad s predpismi

    • Pozmenené nariadenie z 2. februára 1998
    • Smernica o vodnej sústave
Parameter VYŽADOVANÉ ŠTANDARDY
Prietok Maximálny prietok: 1000m3/deň
Teplota < 30°C
pH 5,5<pH<8,5
Zostatkové látky 35mg/L alebo 100mg/L s 90% účinnosťou čistenia
Chemická spotreba kyslíka 125mg/L alebo 300mg/L s 85% účinnosťou čistenia
5-dňová biologická spotreba kyslíka 100mg/L ak je prietok nad 30kg/deň alebo 30mg/L pri vyššom prietoku alebo 95% účinnosť čistenia pri vyššom prietoku
Celkový dusík 30mg/L
alebo 70% účinnosť čistenia
alebo prietok pod 50kg/deň
Celkový uhľovodík 10mg/L
Fosfor 10mg/L if flow rate above 15kg/L or 90% cleaning efficiency
Fenoly 0,3mg/L
Celkové ťažké kovy 0,7mg/L

 

Príklad v Oril:

 

V roku 2005 bola nainštalovaná ultra-filtračná jednotka a dodatočné zásobníky na spracovanie dusíka ako doplnok k biologickej čistiarni, aby sme splnili štandardy nariadenia prefektúry o vodnej sústave týkajúceho sa zostatkových látok, dusičnanov a celkového dusíka.

Servier ide ešte ďalej

   • 58% zníženie spotreby vody v závode v Arklow po 3 rokoch znižovania strát vody a iných vylepšeniach.
   • Závod v Madride  recykluje vodu z čističky vody na zavlažovanie svojich zelených plôch, čím každoročne ušetrí takmer 3 milióny litrov vody.
   • Zapojenie zamestnancov závodu v Oril do plánu znížiť spotrebu pitnej vody.
   • 20% zníženie spotreby v závodoch v Nouasseur (Maroko) a Varšave (Poľsko).