Servier a prostredie - Odpad

Odpad

Súlad s predpismi

Princípy stanovené v nariadení prefektúry (platné od 10/9/2007 v Bolbecu):

   • Prevádzkovateľ učiní opatrenia (…) na zabezpečenie správneho manažmentu odpadu a na obmedzenie produkcie odpadu, konkrétne zavedením všetkých možných možností recyklácie.
   • Prevádzkovateľ dohliada nad likvidáciou vyprodukovaného odpadu v externých akreditovaných centrách, pričom zachováva princíp bezprostrednosti.
   • Každá várka nebezpečného odpadu, ktorý sa vyvezie zo závodu musí byť sprevádzaná potrebnými dokumentmi na sledovanie cesty odpadu.

 

Príklad:

   • Od zavedenia nových procesov až k odpadovému hospodárstvu, ktoré má minimalizovať produkciu odpadu.
   • Zavedenie prísneho sledovania odpadu s identifikáciou, charakteristikou a sledovateľnosťou od vyrobenia až do spracovateľského centra.

 

Servier ide ešte ďalej…

   • V závode v Oril, približne 10 000 metrických ton rozpúšťadiel sa externe recykluje a viac než 3 000 metrických ton rozpúšťadla je použitých pri produkcii pary.
   • 100% papiera, ktorý sa teraz používa v závode vo Varšave je papier recyklovaný, a množstvo recyklovaných plastov sa zvýšilo šesťnásobne.
   • Viac než 50% pevného odpadu sa recykluje v závode v Jacarepague (Brazília).
   • Gidy produkuje 1 500 metrických ton odpadu každý rok, z čoho 71% sa zachová vďaka recyklácii a 26% sa použije na výrobu energie.