Servier a prostredie - Energia

Energia

 
Súlad s predpismi:

Nariadenie č. 2011-829 z 11. júla 2011 o emisii skleníkových plynov a národnom klimaticko-energetickom pláne.

 

Príklad:

Závody v Gidy, Bolbec a Baclair už ukončili svoju bilanciu emisie skleníkových plynov a identifikovali hlavné body svojho vplyvu na zníženie uhlíkovej stopy.

 

Servier ide ešte ďalej

   • Zníženie 330 metrických ton emisií CO2 vo svojom zariadení so stlačeným vzduchom v Bolbecu.
   • 17% zníženie spotreby energie v závodoch v Arklow, Gidy, Nouasseur, Jacarepague, Madride a Tianjine, tým, že sa prevádzka čističiek vzduchu spomalí alebo zastaví v čase, keď nedochádza k žiadnej produkcii.
   • 62 m2 solárnych panelov v Nouasseur pokryjú požiadavku celého závodu na teplú vodu.
   • Plánované: v Bolbecu prenajatie celého vozového parku elektromobilov, ktoré budú využívané na služobné cesty.