Produktové portfólio

 Už 50 rokov s vami v boji s hypertenziou

 • Detralex 500

  (mikronizovaná purifikovaná flavoidná frakcia)

  SPC Rx SPC OTC

 • Detralex 1000

  (mikronizovaná purifikovaná flavoidná frakcia)

   SPC OTC

 • Procoralan

  (ivabradín)

  Procoralan

  SPC

 • Ivabradine Anpharm

  (ivabradín)

  SPC

 • Intuicor

  (metoprololiumtartarát/ivabradín)

  SPC

 • Procodilol

  (cardevilol/ivabradin)

  Vastarel MR

  SPC

 • Preductal MR

  (trimetazidín)

  Vastarel MR

  SPC

 • Tenaxum

  (rilmenidín)

  Hyperium

  SPC

 • Tertensif SR

  (indapamid)

  SPC

 • Natrixam

  (indapamid+amplodipin)

  SPC

   

 • Perindopril A Family

  (perindopril)

   SPC

 • Euvascor

  (atorvastatín/perindopril arginín)

  SPC

 • Prestarium A 5 mg

  (perindopril arginín)

  Coversyl 5 mg

  SPC

 • Prestarium A 10 mg

  (perindopril arginín)

  Coversyl 10 mg

  SPC

 • Prestarium COMBI A

  (perindopril arginín/indapamid)

  Coversyl 2.5 mg

  SPC

 • Prestarium forte COMBI A

  (perindopril arginín/indapamid)

  Daflon 500

  SPC

 • Prestance Initio

  (perindopril arginín + amlodipín)

  SPC

 • Prestance

  (perindopril arginín + amlodipín)

  SPC

 • Noliprel A

  (perindopril arginín, indapamid)

  SPC

 • Noliprel forte A

  (perindopril arginín, indapamid)

  SPC

 • Noliprel Bi-forte A

  (perindopril arginín, indapamide)

  SPC

 • Prestilol

  (bisoprolol/perindopril arginín)

   

  SPC_5mg/5mg

    

  SPC_5mg/10mg

    

  SPC_10mg/5mg

   

  SPC_10mg/10mg

 • Lipertance

  (atorvastatín/perindopril arginín/amlodipín)

  SPC

 • Triplixam

  (perindopril arginín/ indapamid/amlodipín)

  SPC

 • Coaxil

  (tianeptín)

  Diamicron 60 mg

  SPC

 • Lonsurf

  (trifluridine/tipiracil)

  SPC

 • Pixuvri

  (pixatrone)

  SPC

 • Oncaspar

  (pegaspargáza)

   

  SPC

 • Onivyde

  (irinotekán)

   

  SPC

 • Mustophoran

  (Fotemustine)

  Mustophoran

  SPC

 • Diaprel MR 60 mg

  (gliklazid)

  Diamicron 60 mg

  SPC

 • Cedralex

   

  Diamicron 60 mg

 

 • Emotralex

Čapíky návod

Masť návod