Environmentálne iniciatívy

 

Spoločnosť Servier je odhodlaná presadzovať dlhodobo udržateľný rozvoj, a začína s uplatňovaním mnohých environmentálnych iniciatív.

 

4 oblasti:

 

Certifikáty

 
Arklow (Írsko)
Po tom, čo sme získali certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001, v júni 2012 sme tiež získali certifikát ISO 50001 – systém energetického manažérstva.
 
Káhira (Egypt)
Závod získal prvý certifikát ISO 14001 v apríli 2012.
 
Toledo (Španielsko)
Certifikát ISO 14001 bol obnovený 15. rok za sebou. 
 
Oril (Francúzsko)
Od roku 2001 bol závod schválený Agentúrou pre vodohospodárstvo v Seine-Normandii. V roku 2011 bol schválený náš systém monitorovania vodného odpadu.
 

Poznámka: ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva, OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci, ISO 50001 Systém energetického manažérstva, sú všetko certifikáty, o ktoré sa žiada dobrovoľne v rámci kontinuálneho rozvoja a týkajú sa všetkých zamestnancov závodu.