Produktové portfólio

 • Detralex 500

  (mikronizovaná purifikovaná flavoidná frakcia)

  SPC

 • Lipertance

  (atorvastatín/perindopril arginín/amlodipín)

  SPC

 • Noliprel A

  (perindopril arginín, indapamid)

  SPC

 • Noliprel forte A

  (perindopril arginín, indapamid)

  SPC

 • Noliprel Bi-forte A

  (perindopril arginín, indapamide)

  SPC

 • Prestance

  (perindopril arginín + amlodipín)

  SPC

 • Prestance Initio

  (perindopril arginín + amlodipín)

  SPC 

 • Prestarium A 5 mg

  (perindopril arginín)

  Coversyl 5 mg

  SPC

 • Prestarium A 10 mg

  (perindopril arginín)

  Coversyl 10 mg

  SPC

 • Prestarium COMBI A

  (perindopril arginín/indapamid)

  Coversyl 2.5 mg

  SPC

 • Prestarium forte COMBI A

  (perindopril arginín/indapamid)

  Daflon 500

  SPC

 • Prestilol

  (bisoprolol/perindopril arginín)

   

   SPC_5mg/5mg    SPC_5mg/10mg   SPC_10mg/5mg  SPC_10mg/10mg

 • Triplixam

  (perindopril arginín/ indapamid/amlodipín)

  SPC

 • Preductal MR

  (trimetazidín)

  Vastarel MR

  SPC

 • Procoralan

  (ivabradín)

  Procoralan

  SPC

 • Intuicor

  (metoprololiumtartarát/ivabradín)

  SPC 

 • Ivabradine Anpharm

  (ivabradín)

  SPC

 • Diaprel MR 60 mg

  (gliklazid)

  Diamicron 60 mg

  SPC

 • Coaxil

  (tianeptín)

  Diamicron 60 mg

  SPC