Partnerstvá Servier

Éra takzvaných „trhákov“ (liekov používaných v širokej populácii, ktoré generujú vysoký obrat) sa pomaly končí a farmaceutický priemysel vstupuje do novej éry individualizovaných biomedicínskych liečiv a výskumu vzácnych chorôb (takých, ktoré postihujú jedného človeka z 2 000). Sledovanie týchto cieľov si vyžaduje zdieľanie špecializovaných zdrojov a preto spoločnosť Servier investuje do partnerstiev s verejnými aj súkromnými výskumnými inštitúciami.