Naše tri kľúčové princípy

Poháňa nás viera vo výnimočnosť našej profesie.

Sme spoločnosť založená na výskumnej činnosti, napĺňame základné vedecké potreby a sme zameraní na budúcnosť.

Celá naša činnosť je založená na troch kľúčových princípoch:

  • Naším hlavným princípom je, prirodzene, uspokojovať potreby lekárov, ktorí predpisujú naše lieky a pacientov, ktorí z nich majú osoh.

  • Rovnako nám záleží na tom, aby náš výskum prispieval k pokroku v medicíne. Výskum je pre nás minimálne taký dôležitý ako výrobná činnosť.

  • Náš tretí princíp je o to dôležitejší, lebo sa príliš často zanedbáva: jeho podstatou je, že každý jednotlivec, ktorý pre nás pracuje, má cítiť naplnenie prostredníctvom toho, čo robí a v tom, čo robí.